ГАЗОВ КОНДЕНЗАЦИОНЕН КОТЕЛ DUO-TEC COMPACT 24 HT НА BAXI

НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПАЗАРА

В последно време все повече нараства търсенето на газови котли, които да осигурят отоплителна мощност в рамките на 3-4 kW. Това е така поради следните причини:

-          Съвременните жилища са много добре изолирани и имат минимални топлинни загуби;

-          Икономическата криза увеличи търсенето на жилища с по-малка площ;

-          Стандартните газови котли нe могат да осигурят мощност на отопление по-ниска от 6,5 kW;

-          Семействата се стремят да намалят разходите си за отопление при непрекъс-нато повишаваща се цена на газа;

Изискванията за количество и качество на Битовата гореща вода(БГВ) остават непроменени.РЕШЕНИЕТО

Верни на фирмената си политка да отговорят на изискванията на клиентите, италианската фирма ΒΑΧΙ  пусна на пазара газовия кондензационен котел DUO-TEC COMPACT HT.

Ето някои от основните характеристики:

-          Широк диапазон на модулация – 1:7, който води до редуциране циклите на включване/изключване и от тук намаляване разхода на газ и вредните емисии;

-          Цифров контролен панел с LCD дисплей

Дисплеят позволява да се регулира изключително лесно температурата на водата, подавана в отоплителната исталация, както и температурата на БГВ. Възможна е визуализация на цялата информация и  въвеждане всички необходими параметри;

-          Ефективност и икономия чрез Система GAC (Gas Adaptive Control)

 Това е една изключително иновативна система, благодарение на нова електроника и клапан за газ. Микропроцесорът гарантира автоматичен контрол на горенето с цел непрекъснато поддържане на стойностите в диапазона на максимална ефективност, което се отрзява положително и на процеса на монтаж и пуск на котела – по-малко настройки, измервания или смяна на дюзи.

-          Система Метан/втечнен газ

С тази система, котелът се самоадаптира към вида газ и дължината на комина, поддържайки по този начин постоянна ефектив-ност.

-          Система за полуавтоматично обезвъздушаване

Използва се при първоначалния пуск на котела, за бързо и ефективно обезвъздушаване на инсталацията с цел предпазване от блокиране на котела, прегряване и т.н. Задейства се с натискането на два бутона на контролния панел, при което само помпата се включва за период от 10 минути.

-          Система за климатичен контрол

При наличието на сонда за външна температура(опция) позволява регулиране на температурата на подаваната в инсталацията вода във функция на външната температура.

-          Изключително компактни размери – височината е само 700 mm, а дебелината – 299 mm.

-          Пълно обезшумяване на горивната камера

-          Подготовка за свързване към слънчева инсталация

-          Подготовка за свързване на нискотемпературна зона


-          Диагностика

Върху контролния панел има разположен USB вход. Чрез него може да се управлява отделен котел или

комплексна система. Настройките могат да бъдат записани, сравнени със стандартните параметри и

визуализирани под формата на графика. Възможно е и да се вкарат предварително заложени данни.

         

АКСЕСОАРИ

 Към котела се предлага сонда за външна температура, дневни и седмични модулиращи термостати в жично и безжично изпълнение.  Допълнително могат да бъдат доставени помпа и неутрализатор за конденза.

 Вижте повече DUO-TEC COMPACT 24HT