DUO-TEC COMPACT 24HT

 

 • Дигитален контролен панел с LCD дисплей. С възможност за монтиране на външна сонда 

Широк диапазон на модулация – 1:7, който води до редуциране циклите на включва-не/изключване

Хидравлична система

Трипътен електрически вентил
Неръждаем топлообменник вода/димни газове, ..
Пластинчат топлообменник вода/вода от неръждаема стомана
Автоматичен байпас
Енергоспестяваща модулираща циркулационна помпа с вграден обезвъздушител
Система против блокиране на циркулацион-ната помпа и трипътния вентил, включваща се на всеки 24 часа
Предпазен клапан на първичния кръг 3 bar

Газова система

 
• Непрекъсната електронна модулация на пламъка в режими отопление и БГВ;
• Плавно електронно запалване;
• Устойчива работа при понижено налягане на газа до 5mbar;
• Патентована система за регулиране подаването на въздух;

 Система за контрол

 Предпазен термостат против прегряване на първичния
топлообменник
Хидравличен пресостат, блокиращ подаването на газ при липса
на вода
Пресостат за димните газове с електронен температурен контрол
Устройство за пълна защита от замръзване
Манометър на отоплителния кръг
Електронен термометър

 

 

DUO-TEC COMPACT 24 HT
 Отопление и БГВ
 240 Fi

Номинална термична мощност отопление 80/60°С, kW

 20,00
Номинална термична мощност отопление 50/30°С, kW  21,80
Минимална термична мощност отопление 80/60°С, kW  3,40
Минимална термична мощност отопление 50/30°С, kW  3,70
Номинална термична мощност БГВ, kW  24,00
Средна ефективност (DIN 4702-Т8), %  109,8
 Енергийна ефективност(92/42/ЕС)  ****
 КПД при 30% товар, %  107,6
 Минимална работна температура, °С  - 5
 Обем/налягане на разширителня съд, l/bar  7/0,8
 Максимално налягане на водата в отопл. кръг, bar  3
 Регулиране темературата на водата за отопл., °С  25/80
 Регулиране темературата на БГВ., °С  35-60
 Непрекъснато производство на БГВ при ΔТ=25°С, l/min  13,8
 Минимален дебит на БГВ, l/min  2
 Минимално налягане в кръг БГВ, bar 0,15
 Максимално налягане в кръг БГВ, bar  8
 Макс. дължина на коаксиален комин Ø100/60, m  10
 Макс. дължина на сдвоен комин Ø80, m  80
 Макс. масов дебит на димните газове, kg/s  0,011
 Мин. масов дебит на димните газове, kg/s  0,002
 Макс. Температура на димните газове, °С  80
 Размери(ВхШхД), mm  700/400/299
 Нетно тегло, kg  38
 Вид газ  Метан
 Номинална ел. мощност, W  104