ТЕРМОСТАТИЧНИ СМЕСИТЕЛНИ ВЕНТИЛИ СЕРИЯ RA

MUT_RAОсновни характеристики и приложение

Термостатичните смесителни вентили RA се използват в системите за производство на битова гореща вода (БГВ). Тяхната функция е да поддържат постоянно температурата на водата, подавана към консуматора дори и при изменение на:
- температурата;
- захранващото налягане;
- дебита на входящата топла и студена вода.

Термостатичните вентили са снабдени с изолация с цел запазване на температурата и предпазване от изгаряне.

Действие
Вентилите са предназначени да осигурят БГВ с регулируема и постоянна температура там, където не е предвидена друга система за регулиране. Високочувствителният термостатичен елемент, разположен централно на изхода на вентила, управлява регулиращ обтуратор, който, във функция на температурата на смесената вода, регулира дебитите на студената вода С и топлата вода Н (фиг. 1).
Чрез ръкохватката е възможно да се регулира температурата на изхода(виж таблицата за регулиране на температурата).

MUT_RA1

Фиг. 1 – вход, изход, смесване

Материали

 Тяло  Месинг
 Патрон и обтуратор  Месинг
 Пружина  Неръждаема стомана
 Уплътнения  EPDM

 

 

 

 

Технически характеристики  
 Диапазон на регулиране 30-65°С 
 Точност  +/-2°С
 Максимално работно налягане (статично)  14 bar
 Максимално работно налягане (динамично) 5 bar
 Минимално работно налягане (динамично) 0.2 bar
 Маскимална температура на водата  110°С
 Максимално съотношение между наляганията на входа  2:1
 Връзки

 G 2"-G 1 ½”-G 1 ¼”

 

Размери
 B  C  D Тегло (kg) 
 G 1 ¼”  104  208  198  109  89  
 G 1 ½”  127  254  236  135  101  
 G 2"  127  254  236  135  101  

 

 

 

 

ХИДРАВЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (* ΔP = 1,5 bar)

   Kv, m3/h  Минимум, m3/h   Максимум, m3/h 
 1 ¼”

 9.1

 1.0

 11.2

 1 ½”

 14.5

 2.8

 17.7

  2”

 19.0

 3.0

 23.2

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

 Позиция  Мин.  1  3  4  6  Макс.
1 ¼”, T, °С  25  29  33  39  43  48 52  58   65
 1 ½”, 2", T, °С  33  39  45  48  50  53  56  59  65
Данните са при следните условия:
Темпераура на топлата вода - 68°С; Температура на студената вода - 13°С; Налягане на входа топла/студена – 3 bar.

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНА СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ В ИНСТАЛАЦИЯТА

MUT_RASH