BG16RFOP002-2.073-21454-C01

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили
в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-21454-C01
Бенефициент: БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално
съфинансиране.
Начало: 18.01.2021 г.
Край: 18.04.2021 г


 

 


„БЪЛГАРИЯ ТЕРМ“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-
2.073-21454-C01 по проект „ Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,
настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.
Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „ Подкрепа на микро и малки предприятия за
преодоляване икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от
Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проескта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки
предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално
съфинансиране. Проектът стартира на 18.01.2021 год. и е с продължителност 3 месеца.