ПЕЛЕТНИ КОТЛИ CALUX

caluxlogoЦелта на тази публикация е да ви запознаем с пелетните котли на нашия нов италиански партньор CALUX – производител на пелетни камини и котли.
Това, което ни привлече бяха компактните размери и използваните системи за оптимизиране на горенето и мощността. В този аспект CALUX са внедрили две системи:
DCS – Dynamic Combustion System, гарантираща най-добро горене при максимална сигурност. Системата е плод на съвместната дейност на звеното за развойна дейност на CALUX и Римския Университет “La Sapienza” – Инженерен факултет, Департамент Индустриална химия. Системата DCS позволява оптимизацията и авторегулирането на горивния процес, за да се гарантира висок КПД при условията на максимална сигурност.
DCS системата позволява на котела да има винаги точното количество въздух за горене и да саморегулира работните параметри при промяна на външните фактори като:
- Тип на пелетите;
- Тягата на комина;
- Работната температура;
- Надморската височина.
Другата, прилагана в пелетните котли на CALUX система е така наречената DPS – Dynamic Power System за автоматично регулиране на мощността. Това решение позволява саморегулирането на мощността на котела в зависимост от температурата в помещението. По този начин се избягва ръчното регулиране на мощността.

 

caluxslimПЕЛЕТНИ КОТЛИ SINTESI EVO SLIM 15-20 kW

Изключително компактен котел, предназначен за монтаж в тесни пространства (тераси, коридори...), благодарение на много малката му дълбочина. Може да бъде свързан  към всякаква съществуваща инсталация.
Снабден е с вътрашна врата, облицована с огнеупорен материал, визьор от стъклокерамика и външна изолирана врата. Облицовката е стоманена с бял цвят.
Широк диапазон на модулация – от 3,9 до 18,2 kW.
Стандартно оборудване:

 • Седмичен програматор;
 • Автоматича система за запалване и изгасване;
 • Регулиране с пет нива на мощността;
 • Дисплей TOUCH LCD;
 • Подготовка за външен хронотермостат;
 • Вградени разширителен съд, циркулационна помпа и предпазен клапан;
 • Температуроустойчива боя;
 • Първичен въдух;
 • Вторичен въздух;
 • Предпазен термостат
 • Регулируеми по височина крачета;
 • Огнище от неръждаема стомана с голяма дебелина;
 • Подготовка за дистанционно управление;
 • Възможност за бърза свързване към външен резервоар за пелети;
 • Конектори за сонда буферен съд и трипътен вентил.

Техничеки характеристики

 

15 kW

20 kW

Max

Min

Max

min
Пълна термична мощност, kW 15,4 5,4 20,2 4,4
Термична мощност, отдадена на водата, kW 13,9 3,9 18,2 3,9
КПД, % 94,5 97,2 94,2 97,2
Температура на димните газове, °С 98 45 101 45
Масов дебит на димните газове, g/s 12,5 5 15 5
Минимална тяга, Ра 11 11
Диаметър на тръбата за димните газове, mm 80 80
Диаметър на тръбата за входящия въздух, mm 50 50
Присъединяване към инсталацията, ¾ ¾
Воден обем на котела, l 38 38
Обем на резервоара за пелети, kg 50 50
Часов разход на гориво, kg/h 3,2 0,9 4,2 0,9
Автономност, h 15,6 55 11,9 55
Отопляван обем, m3 406 520
Нетно тегло, kg 150 150
Размери (дължина х височина х дебелина), mm 1006 х 1489 х 362 1006 х 1489 х 362

 

Конструкция 

Легенда:

 • Вторичен топлообменникcaluxslim1
 • Свързваща тръба
 • Подаване към инстлацията
 • Изход димни газове
 • Основен котел
 • Тръбен сноп
 • Бункер за пелети
 • Горивна камера
 • Връзка за почистване и източване на конденза
 • Естарктор на димни газове
 • Чекмедже за пепел
 • Огнище
 • Шнек
 • Запален електрод
 • Вход първичен въздух
 • Моторредуктор
 • Централа за контрол
 • Датчик поток
 • Циркулационна помпа
 • Връщане от инсталацията

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ SINTESI EVO 15, 20, 25, 30, 35 kW 

Това са двуходови котли с топлообменник от дебелолистна стомана.caluxsintesi
Тръбният сноп на котлите до 25 kW е с 6 задни и 7 предни тръби с Ø 42 mm, а този на котлите 30 и 35 kW е с 12 задни тръби с
 Ø 48 mm и 15 предни с Ø 42 mm.

Диапазонът на модулация е широк, съответно:
От 3,5 до 22,1 kW и от 6,4 до 31 kW

Стандартното оборудване е същото като при SINTESI EVO SLIM.

Техничеки характеристики

  15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW
Max Min Max min Max Min Max Min Max Min
Пълна термична мощност, kW 14,7 4,1 19,6 4,1 24,9 4,1 29,7 7,6 34,8 7,6
Термична мощност, отдадена на водата, kW 13,1 3,5 17,5 359 22,1 3,5 26,5 6,4 31 6,4
КПД, % 92,2 93,4 91,0 92,2 90,3 90,3 93,8 94,5 94,5 93,8
Температура на димните газове, °С 99 63 126 63 130 63 110 89 145 89
Масов дебит на димните газове, g/s 11,4 6,2 15,2 6,2 16,6 6,2 19 8,4 20,9 8,4
Минимална тяга, Ра 11 11 11 11 11
Диаметър на тръбата за димните газове, mm 100 100 100 100 100
Диаметър на тръбата за входящия въздух, mm 50 50 50 60 60
Присъединяване към инсталацията, 1 1 1 1 1
Воден обем на котела, l 50 50 50 70 70
Обем на резервоара за пелети, kg 50 50 50 100 100
Часов разход на гориво, kg/h 3,1 0,9 4,2 0,9 5,2 0,9 6,1 1,6 7,0 1,6
Автономност, h 16 56 12 56 9,6 56 16,4 62,5 14,3 62,5
Отопляван обем, m3 374 500 631 757 886
Нетно тегло, kg 218 223 228 320 325
Размери (дълж. х вис. х дебел.), mm 538 х 1429 х 620 730 х 1430 х 765

Конструкция


Легенда:

 • Централа за контролcaluxsintesi1
 • Тапа димни газове
 • Външна термоизолирана врата
 • Тръбен сноп с турболатори
 • Бункер за пелети
 • Датчик за нивото на пелетите
 • Изолирана врата
 • Горивна камера
 • Шнек
 • Моторедуктор
 • Разширителен съд
 • Запален електрод
 • Вход първичен въздух
 • Датчик поток
 • Регулируеми крачета
 • Чекмедже за пепел
 • Циркулационна помпа
 • Екстарктор на димни газове
 • Контейнер за пепел
  За увеличаване на автономността на работа на котлите CALUX предлага компактни подвижни допълнителни бункери за пелети. Основният бункер е с капацитет 300 kg, а вторичният - с вместимост 275 kg. Бункерите се свързват много бързо към котлите, поради предварителната подготовка, както на котела, така и на бункера. Налични са всички електрически и механични изходи и вграден сензор за нивото на пелетите.

Конструкция

Легендаcaluxbunker:

 • Отвор за пълнене
 • Моторредуктор
 • Канал за пълнене
 • Шнек
 • Основен бункер
 • Вторичен бункер
 • Свързващ канал

CALUX предлага и пневматична система за захранване с пелети.

Легенда:caluxshema

 • Табло управление
 • Мотор
 • Свръзка
 • Тръба връщане въздух
 • Приемно устройство
 • Силоз
 • Котел
 • Връзка към силоза
 • Засмукваща тръба
 • Подаваща тръба за пелетите

Производство на БГВ


В случая се предлагат два варианта. Първият е хидравлична група с обемен бойлер 110 литра, с предварителна подготовка за бързо свързване към котлите. Като опция се предлага и електрически нагревател с термостат. Конструкцията е показана на долния чертеж.

Легенда: caluxbgv

 • Температурна сонда
 • Обезвъздушител
 • Предпазен клапан
 • Термометър
 • Разширителен съд
 • Бойлер 110 литра
 • Кранче за пълнене
 • Трипътен вентил
 • Ел. негревател (опция)
 • Сонда буфер
 • Захранване на електроклапана
 • Изход БГВ
 • Подаване от котела
 • Подаване от отоплителната инсталация
 • Връщане към котела
 • Вход студена вода

Вторият вариант включва следните проточни системи за производство на БГВ и управление на отоплението:

caluxwfs   WFS
Състои се от трипътен вентил, датчик за поток и пластинчат топлообменник 14 kW
 calixwfsevo  WFS EVO 1
Състои се от трипътен вентил, датчик за поток, пластинчат топлообменник 14 kW, блок за управление, поцинкована кутия и воден филтър.
 caluxwfsevo2  WFS EVO 2
Състои се от трипътен вентил, датчик за поток, пластинчат топлообменник 14 kW, блок за управление, нормално затворен електроклапан, поцинкована кутия и воден филтър.
 caluxwfsevo3  WFS EVO 3
Състои се от трипътен вентил, датчик за поток, пластинчат топлообменник 30 kW, блок за управление, нормално затворен електроклапан, циркулационна помпа 15/70, поцинкована кутия и воден филтър. Изпълнява и функцията на хидравличен сепаратор.
 caluxwfsevo4  WFS EVO 4
Кит за контрол и управление на нискотемпературни сис-теми. Може да се свърже към WFS EVO 1, WFS EVO 2, WFS EVO 3.
Състои се от смесителен вентил с байпас, предпазен термостат, термометър подаване, термометър връщане, сонда, помпа, поцинкована кутия.
 caluxwfsevo5  WFS EVO 5
Комплект за хидравлично разделяне на системата.
Състои се от пластинчат топлообменник 30 kW, циркулационна помпа,  поцинкована кутия.