ПРОМОЦИЯ КОТЛИ ROJEK, ТИП ПИРОЛИЗНИ

ЗА ДЪРВЕСИНА, НЕЗАВИСИМО ОТ ВЛАЖНОСТТА ПРЕСЕН ТАЛАШ, МОКРИ СТРУЖКИ, ПЕЛЕТИ И ВЪГЛИЩА
  •  МАЛКА ТЯГА НА КОМИНА - 10 - 12 Pa
  • ОХЛАДИТЕЛНА СЕРПЕНТИНА, ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА
  • ГАРАНЦИЯ 3 ГОДИНИ
  Промоционална цена
 20KW - 2422 ЛВ. без ДДС 2276 ЛВ. без ДДС 
 25KW - 2644 ЛВ. без ДДС  2485 ЛВ. без ДДС
 30KW - 2774 ЛВ. без ДДС 2607 ЛВ. без ДДС